Punkty Edukacyjne

Za udział w Konferencji  zostanie przyznany certyfikat posiadający 12 punktów edukacyjnych