Certyfikat uczestnictwa

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu Konferencji w Sekretariacie  za okazaniem identyfikatora.