Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. Mariusz Zimmer
II Katedra Ginekologii i Położnictwa UMed we Wrocławiu.

Członkowie:

Prof. dr hab. Wiesława Bednarek (Lublin)
Prof. dr hab. Wojciech Cnota (Ruda Śląska)
Prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski (Warszawa)
Dr hab. Mariusz Grzesiak (Łódź)
Prof. Hubert Huras (Kraków)
Dr n. med. Paweł Guzik (Rzeszów)
Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel (Warszawa)
Prof. dr hab. Artur Jakimiuk (Warszawa)
Dr hab. Piotr Kaczmarek (Łódź)
Prof. dr hab. Sebastian Kwiatkowski (Szczecin)
Prof. dr hab. Anna Kwaśniewska (Lublin)
Prof. dr hab. Przemysław Oszukowski (Łódź)
Prof. dr hab. Stanisław Radowicki (Warszawa)
Dr n. med. Małgorzata Radoń- Pokracka (Kraków)
Prof. dr hab. Michał Radwan (Łódź)
Prof. dr hab. Tomasz Rechberger (Lublin)
Prof. dr hab. Dariusz Samulak (Kalisz)
Prof. dr hab. Piotr Sieroszewski (Łódź)
Dr hab. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak (Warszawa)
Prof. dr hab. Rafał Stojko (Katowice)
Prof. dr Krzysztof Szaflik (Łódź)
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)
Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś (Warszawa)
Prof. dr hab. Hubert Wolski (Poznań)
Dr n. med. Aleksandra Zimmer-Stelmach (Wrocław)
Dr n. med. Jacek Zwierzchowski (Wrocław)